Bàn thí nghiệm trung tâm

Bàn thí nghiệm trung tâm


Bàn thí nghiệm trung tâm

Công ty nội thất AID Việt Nam chúng tôi cung cấp và sản xuất các loại bàn thí nghiệm trung tâm cho các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học và các trường phổ thông trong cả nước với giá cả và chất lượng cạnh tranh nhất.