Bàn thí nghiệm áp tường | Bàn thí nghiệm - nội thất phòng thí nghiệm - AID Việt Nam — Bàn thí nghiệm - nội thất phòng thí nghiệm - AID Việt Nam

Bàn thí nghiệm áp tường | Bàn thí nghiệm - nội thất phòng thí nghiệm - AID Việt Nam

Bàn thí nghiệm áp tường


Bàn thí nghiệm áp tường

Nội Thất AID Việt Nam là đơn vị sản xuất các sản phẩm bàn ghế phòng thí nghiệm có uy tín trong cả nước, sản phẩm bàn thí nghiệm áp tường dành cho các trường đại học, cao đẳng, trung tâm nghiên cứu là một trong những sản phẩm thí nghiệm tiêu biểu mà Nội Thất AID Việt Nam trực tiếp sản xuất.