nội thất phòng thí nghiệm - AID Việt Nam

nội thất phòng thí nghiệm - AID Việt Nam

Dự án thực hiện

Dự án thực hiện

Nội thất AID Việt Nam chúng tôi xin giới thiệu một số dự án tiêu biểu:

1. Công trình bàn phòng thí nghiệm cho đại học công nghiệp Hà Nội
– Tổng kinh phí : 1.100.000.000VNĐ
– Thời gian thi công : 06 – 2012 ->10 – 2012
– Chủ đầu tư : đơn vị chủ quản đại học Công Nghiệp Hà Nội

– Thời gian thi công và hoàn thiện mọi công tác chỉ trong vòng 3 tháng
2. Công trình bàn thí nghiệm trung tâm – bàn áp tường  cho trường sư phạm và kỹ thuật Nam Định
– Tổng kinh phí : 1.300.000.000VNĐ
– Thời gian thi công : 8-2012 ->12 – 2012
– Chủ đầu tư : Sở giáo dục – đào tạo Nam Định

– Hạng mục thi công : các sản phẩm nội thất trong phòng thí nghiệm và bàn ghế sinh viên
3. Công trình nội thất phòng thí nghiệm cho đại học Thái Nguyên
– Tổng kinh phí : 800.000.000VNĐ
– Thời gian thi công : 11-2012 ->3 – 2013
– Chủ đầu tư : Đại học Thái Nguyên và UBND tỉnh Thái Nguyên

– Hạng mục thi công : các sản phẩm bàn thí nghiệm chịu hóa chất và các bàn nghiên cứu cho sinh viên

…. còn nhiều dự án khác  đang cập nhật