Bàn thí nghiệm áp tường BAT-02

Bàn thí nghiệm áp tường BAT-02

Bàn thí nghiệm áp tường Bàn thí nghiệm áp tường BAT-02

Bàn thí nghiệm áp tường BAT-02

Bàn thí nghiệm áp tường BAT-02

Thông tin sản phẩm

  • BAT-02

    BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG BAT-02
    – Kích thước tiêu chuẩn:
    + Bàn trung tâm: W3000xD750xH800-1200

  • |

    Xem các sản phẩm khác