Bàn thí nghiệm áp tường BAT-03

Bàn thí nghiệm áp tường BAT-03

Bàn thí nghiệm áp tường Bàn thí nghiệm áp tường BAT-03

Bàn thí nghiệm áp tường BAT-03

Bàn thí nghiệm áp tường BAT-03

Thông tin sản phẩm

  • BAT-03

    BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG BAT-03
    – Kích thước tiêu chuẩn:
    + Bàn trung tâm: W3000xD750xH800-1600

  • |

    Xem các sản phẩm khác